Інші

Звіт про діяльність Міністерства внутрішніх справ України у 2008 році щодо виконання Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року

26.01.09 | Маріана Євсюкова

Звіт про діяльність Міністерства внутрішніх справ України у 2008 році в напрямку виконання Державної програми з утвердження гендерної рівності в Україні

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства в сім’ї".

Супроводжувався проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї)" (реєстраційний № 2539 від 14.11.2006). Законопроект перереєстровано у Верховній Раді України 6 скликання за № 0895.

25.09.2008 Верховною Радою України прийнято закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства України стосовно протидії насильству в сім’ї”, який вступив в силу 1 січня 2009 року.

Для організації вивчення в системі службової підготовки зазначеного закону з особовим складом служби дільничних інспекторів міліції на місця направлено вказівку (№ 10/5-8167 від 26.11.2008).

Проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом за участю викладачів вищих навчальних закладів системи МВС для дільничних інспекторів міліції та слухачів (курсантів) училищ початкової підготовки працівників міліції з питань запобігання насильству щодо жінок і чоловіків.

Спільно з Координатором проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі започатковано проведення в регіонах тренінгів з начальниками районних відділів дільничних інспекторів міліції з питань протидії торгівлі людьми. Такі заходи у 2007 році проведено в містах Львові, Одесі, Харкові та Вінниці.

Протягом лютого-березня 2008 року ОБСЄ за участі працівників Департаменту громадської безпеки проведено тренінги у 8 регіонах держави (Волинська, Рівненська, Закарпатська, Луганська, Донецька, Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області). З липня по жовтень 2008 року проведено зазначені заходи у 72 районах указаних областей.

В областях управліннями (відділами) дільничних інспекторів міліції у взаємодії з неурядовими громадськими організаціями та управліннями у справах сім’ї та молоді проводяться тренінги для дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства в сім’ї. У засобах масової інформації здійснюються виступи з роз’ясненням положень Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” та повноважень дільничних інспекторів міліції при розгляді звернень про вчинення насильства в сім’ї.

Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка спільно з працівниками відділів У(В)БЗПТЛ УМВС в Луганській області, 3 червня 2008 року проведено семінар-тренінг з проблем протидії торгівлі людьми. 8 вересня 2008 р. проведено семінар-тренінг "Гендерні аспекти правоохоронної діяльності" серед слухачів курсів спеціалізації працівників БЗПТЛ.

З метою розробки навчального курсу з питань протидії домашньому насильству спільно з Координатором проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі проведено у серпні 2008 року навчально-практичний семінар за участі працівників поліції Австрії.

15 жовтня 2008 р. Кримським юридичним інститутом ОДУВС проведені заняття з курсантами початкової підготовки працівників ОВС на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства". 5 грудня 2008 р. проведено заняття з курсантами (взвод дільничних інспекторів міліції) Євпаторійського училища профпідготовки співробітників міліції за темою "Запобігання насильству щодо жінок та чоловіків".

У центрі післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ з вересня по грудень 2008 року проходили навчальні збори з підвищення кваліфікації дільничних інспекторів міліції (74 працівники). Відповідно до тематичного плану дисципліни "Основи демократії" були вивчені теми: "Стан і перспективи сучасної демократії в Україні", "Основні положення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", "Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у практичній діяльності ОВС".

20 жовтня та 5 листопада 2008 року у Херсонському юридичному інституті ХНУВС проведені семінари-тренінги за участю курсантів початкової підготовки на тему "Захист суспільної моралі".

Кафедрою адміністративного права та адміністративного процесу і адміністративної діяльності ОВС Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС проведено засідання круглого столу за участю курсантів факультету громадської безпеки та кримінальної міліції з питання запобігання насильства в сім’ї, за підсумками якого в Івано-Франківській школі-інтернаті №1 прочитано низку тематичних лекцій. Науково-педагогічні працівники цієї ж кафедри здійснили гендерну експертизу чинного законодавства України, результати якої знайшли своє відображення в науковій статті.

У продовж 6-7 та 26-28 листопада 2008 року в рамках проекту „Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей”, що реалізується Українським фондом „Благополуччя дітей” за підтримки міжнародної недержавної організації „Brot fur die Welt” (Німеччина) було проведено 2 тренінги з метою ознайомлення працівників кримінальної міліції у справах дітей м. Києва та Київської області з сучасними методиками виявлення випадків насильства щодо дітей в сім’ї на ранньому етапі. У тренінгу прийняли участь 20 осіб.

3 грудня 2008 р. в Академії управління МВС України начальником відділу організації боротьби з торгівлею людьми Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаних з торгівлею людьми проведено семінар для керівників територіальних ОВС на тему "Роль органів внутрішніх справ України в протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми". Під час даного заходу було проведено навчання для працівників керівної ланки органів внутрішніх справ з питань попередження торгівлі людьми в Україні та покращання шляхів ідентифікації потерпілих від цього злочину, що у подальшому сприятиме профілактиці даного виду протиправної діяльності, зокрема, серед населення малих міст та сіл, яке є потенційною групою ризику щодо потрапляння в тенета торгівців людьми.

Працівниками Харківського національного університету внутрішніх справ протягом 2008 року було проведено тренінги для працівників практичних підрозділів 10 областей України "Толерантність в роботі поліції", 3 тренінги "Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України" для психологів ЦПП УМВС та викладачів ВНЗ МВС із 20 областей України та тренінг "Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України" - для працівників практичних підрозділів м. Рівне.

Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів з питань протидії насильству щодо жінок і чоловіків.
В 18 квітня 2008 року в Івано-Франківському юридичному інституті ЛьДУВС спільно зі Студентською радою при міському голові м. Івано-Франківська, за підтримки управління в справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики проведено ІІ Всеукраїнську курсантсько-студентську конференцію "Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави". З нагоди відзначення 60-річчя прийняття Загальної декларації прав людини у цьому ж інституті 28.11.2008 р. проведено науково-практичну конференцію "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" та 02.12.2008 р. – курсантсько-студентські читання "Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні".

У червні 2008 р. Донецьким юридичним інститутом ЛДУВС за підтримки фонду Ганса Зайделя проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Боротьба з торгівлею людьми». У конференції взяли участь представники Німеччини: член Ландтагу Баварії Урсула Меннле, директор кримінальної поліції міста Аугсбург Клаус Баєрль, інші представники поліції та громадських організацій, начальники всіх управлінь та відділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС та УМВС України в областях. Учасники конференції прийняли рекомендації, які надіслані в органи державної влади, міжнародні організації. Це, зокрема, підвищення концептуальної і наукової забезпеченості державних програм протидії торгівлі людьми; підвищення міжнародної співпраці у виявленні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, активізація обміну інформацією між правоохоронними органами різних країн; укладення угод про співпрацю між правоохоронними органами, налагодження особистих контактів; введення в програми навчання спеціальних розділів з напрямку протидії торгівлі людьми.

20 червня 2008 року курсантам 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Херсонського юридичного інституту ХНУВС Херсонським обласним громадським центром "Чоловіки проти насильства" продемонстровано документальний фільм "Нелюдська торгівля" та розповсюджено буклети ""Це про тебе" та "Скажи «СТОП!» торгівцям людьми".

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ спільно з громадською організацією "Жіночий інформаційно-координаційний центр" був реалізований проект "Молода генерація правоохоронців проти гендерного насильства", метою якого було формування у молодих правоохоронців нетерпимого ставлення до гендерного насильства, формування у них активної життєвої позиції, вивчення шляхів і методів протидії такому насильству.

Спеціально до Дня знань кафедрою теорії держави та історії держави і права Кримського юридичного інституту ОДУВС проведено інформаційне заняття зі школярами загальноосвітніх шкіл м. Сімферополя на тему: "Запобігання насильства в сім’ї". З метою підвищення правового виховання населення цією ж кафедрою підготовлені телевізійні просвітницькі програми: "Проблема гендерної рівності", "Протидія насильству в сім’ї", які продемонстровані у грудні 2008 року на місцевому телебаченні.

Науково-педагогічними працівниками кафедр філософії права та юридичної логіки, криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ, протягом вересня-грудня 2008 року проведено ряд лекцій в загальноосвітніх школах м. Києва з питань протидії насильству в сім’ї, а також надавалася допомога у проведенні семінарів і тренінгів з питань гендерної політики, організованих Київською міською державною адміністрацією.

Семінари, тренінги та заняття з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ постійно проводили помічники Міністра з прав людини Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ). Частіше гендерна проблематика висвітлювалась при проведенні таких занять помічниками Міністра в Автономній Республіці Крим, Луганській, Херсонській та Чернігівській областях.
Міністерство внутрішніх справ взяло активну участь в організації та проведенні Форуму «Стоп насильству!», що відбувся 16-17 жовтня 2008 р. в Києві, в тому числі в проведенні секції «Протидія торгівлі людьми», «Робота з кривдниками», «Протидія сексуальним домаганням».

12 листопада 2008 р. Кіровоградським юридичним інститутом ХНУВС спільно з представниками центру "Ла Страда-Україна" проведена міжнародна наукова конференція (за участю курсантів, студентів і магістрів ВНЗ МВС) "Порушення прав людини – торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей", видані матеріали цієї конференції.

Приведення навчальних програм та літератури у відповідність із принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення досліджень щодо забезпечення гендерної рівності в органах внутрішніх справ.

Здійснено експертизи навчальних програм, підручників та посібників щодо їх відповідності принципам забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Результати цієї експертизи засвідчують, що практично всі навчальні програми містять інформацію щодо питань, які мають відношення до забезпечення гендерної рівності. Зокрема, методичною радою Запорізького юридичного інституту ДДУВС у 2007-2008 навчальному році здійснено 56 експертиз навчальних програм, навчальних та навчально-методичних посібників з метою забезпечення їх відповідності принципам забезпечення гендерної рівності.

Програми навчальних дисциплін ВНЗ МВС передбачають вивчення окремих тем, пов’язаних з гендерною політикою сучасної України та європейських держав. Так, кафедра адміністративної діяльності КНУВС забезпечує викладання спецкурсу "Основи міграційного права", в рамках якого передбачено лекції "Адміністративно-правові заходи протидії торгівлі людьми", "Забезпечення прав людини у роботі з маргінальними групами населення", "Адміністративно-правові засади боротьби з бездоглядністю та попередженням насильства в сім’ї". В Академії управління МВС проблема гендерної рівності висвітлюється у ході викладання навчальних дисциплін кафедрами: державно-правових дисциплін та дотримання прав людини, цивільно-правових дисциплін, роботи з персоналом, юридичної психології, педагогіки та політології.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців для органів внутрішніх справ Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", на першому курсі вивчається дисципліна "Основи гендерної політики". На заняттях опрацьовуються питання проблем жінок та їх становища у суспільстві, правового забезпечення та механізму ліквідації гендерної дискримінації у суспільстві (дискримінації за ознакою статі).

До навчального курсу «Основи демократії», що викладається під час проходження курсів підвищення кваліфікації післядипломної освіти МВС України, включена тема щодо дотримання гендерної рівності в українському суспільстві. За 6 місяців 2008 р. 4491 працівник ОВС прослухав навчальний курс «Основи демократії».

Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС при підтримці Програми рівних можливостей ООН та спільно з громадською організацією «Харківський інститут соціальних досліджень» розпочало проведення соціологічного дослідження щодо дотримання принципу гендерної рівності в органах внутрішніх справ. Результати дослідження будуть представлені наприкінці лютого 2009 року.

Участь МВС у Всесвітній акції «16 днів проти гендерного насильства».

МВС видано розпорядження від 06.11.2008 № 1202 “Про участь МВС України в акції “16 днів проти гендерного насильства”. На виконання вищезазначеного розпорядження вжито наступних заходів:

1. Проведено спеціальну оперативно-профілактичну операцію ,,Побут”. Основні зусилля підрозділів ОВС під час її проведення було спрямовано на здійснення профілактичних заходів щодо попередження насильства в сім’ї, своєчасне виявлення конфліктуючих родин, надання інформаційної допомоги та юридичної консультації жертвам насильства в сім’ї, співпраці з місцевими держадміністраціями, соціальними службами, медичними закладами, кризовими центрами та центрами реабілітації жертв насильства в сім’ї.

До проведення зазначених заходів щодобово залучалося в середньому 18,1 тис. працівників міліції, у тому числі 9,7 тис. дільничних інспекторів міліції, 3,5 тис. працівників карного розшуку, 1,8 тис. працівників кримінальної міліції у справах дітей, майже 3,2 тис. працівників інших служб, а також понад 10,8 тис. представників громадськості.

Під час заходів відпрацьовано понад 103,7 тис. осіб, які перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ, із них майже 62,2 тис. тих, хто вчиняє насильство в сім’ї, 11,9 тис. батьків, які негативно впливають на виховання дітей, та понад 15,1 тис. неповнолітніх правопорушників. За результатами виїздів на 7,4 тис. сімейних конфліктів винесено 4,7 тис. офіційних попереджень про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та 406 захисних приписів.

Для своєчасного виявлення родин, у яких трапляється насильство стосовно дітей, з ініціативи ОВС проведено робочі зустрічі з керівниками дошкільних і шкільних навчальних закладів, лікарями медичних установ, представниками органів опіки та піклування держадміністрацій, під час яких останніх націлено на інформування відповідних служб ОВС про факти насильства в сім’ї. За їх результатами органами внутрішніх справ отримано
1,7 тис. відповідних інформацій, у тому числі 304 – із закладів охорони здоров’я, 74 – з навчальних закладів та 288 – від соціальних служб.

Про виявлені неблагополучні сім’ї, у яких виховуються діти направлено 3,9 тис. інформацій до управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді та 881 повідомлення до служб у справах дітей місцевих держадміністрацій.

2. Забезпечено участь працівників структурних підрозділів центрального апарату МВС України в консультуванні населення на «гарячій лінії» з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та захисту прав дитини. Так, за домовленістю із Міжнародним правозахисним жіночим центром „Ла Страда - Україна" 26 листопада, 3 та 10 грудня 2008 року працівниками Департаменту боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та Департаменту громадської безпеки проведено консультування громадян з питань боротьби з міжнародним трафіком та попередження насильства в сім’ї на „гарячій лінії" Центру даної громадської організації.

Поряд з цим, упродовж терміну проведення акції забезпечено функціонування „телефону довіри" ДБЗПТЛ МВС України.


3. Протягом акції через засоби масової інформації було здійснено інформування населення про стан протидії різним проявам гендерного насильства Міністерством внутрішніх справ. Зокрема, проведено прес-конференції на тему „Про участь МВС України в акції „16 днів проти гендерного насильства”.

24.11.2008 взято участь в організації зйомок програми «За вікнами» українського телеканалу «СТБ» з сюжетом щодо протидії торгівлі людьми з метою експлуатації всередині країни. Під час телепрограми наведено приклади найбільш резонансних викритих злочинів даної спрямованості, висвітлено роботу Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, надано рекомендації щодо працевлаштування на території України та за кордоном.

У відомчій пресі та на сайті МВС України розміщено біля 20 інформаційних повідомлень щодо попередження насильства в сім’ї, захисту прав людини.

Удосконалення методики розслідування злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї, а також методики відповідного навчання працівників органів внутрішніх справ.

Департаментом громадської безпеки вдосконалено систему ведення звітності щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». Зокрема, до таблиці статичної звітності введено категорію «динаміка», що відображає зміни порівняно з попередніми періодами, окремо ведеться підрахунок випадків фізичного, сексуального, економічного, психологічного насильства, введена розбивка вчинення насильства в сім’ї за статтю, віком та ін.

Виявлення правопорушень, злочинів, що пов’язані з гендерною дискримінацією.

Станом на 1 січня 2009 р. на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ перебуває 85 085 осіб, які вчинили насильство в сім’ї. З них жінок – 8760, чоловіків – 75 750, неповнолітніх – 575. За 12 місяців 2008 р. на облік поставлено 66 119 осіб.

За результатами 12 місяців 2008 р. органами внутрішніх справ виявлено 322 злочини, передбачені ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Установлено місцезнаходження та повернуто в Україну 241 потерпілу особу від торгівлі людьми, у тому числі 37 неповнолітніх осіб.

Підготовка, видання та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, а також відеороликів, спрямованих проти насильства і гендерної дискримінації.

Протягом 2008 року МВС України розповсюджено плакат "Насильство в сім’ї – це грубе порушення прав людини. Подбайте про власну безпеку”, що створено наприкінці 2007 року Міжнародним жіночим правозахисним центром “Ла Страда – Україна” за фінансової підтримки ПРОООН та Ради Європи. Плакат розміщено у всіх міськрайорганах внутрішніх справ та службових кабінетах дільничних інспекторів міліції.

Департаментом громадської безпеки за підтримки офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні видано посібник для дільничних інспекторів міліції з протидії торгівлі людьми, якими забезпечені всі дільничні інспектори міліції, та інформаційні плакати для населення „Обережно! Торгівля людьми – це злочин”, які направлено в регіони держави.

Департаментом кримінальної міліції у справах дітей розроблено інформаційні буклети для дітей з питань запобігання жорстокого поводження з ними „Запобігти і зупинити” та „Насилля в сім’ї неприйнятне!”. Крім цього, розроблені буклети для батьків „Поради батькам”.

У 2008 році на базі Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка опубліковано монографію "Проблема конструювання норми при дослідженні насильства, що здійснюють батьки стосовно дітей" (автор – Приколотіна Ю.Л., квітень 2008), "Рекомендации для проведения тренинга по проблемам ксенофобии и преступлений на почве ненависти для курсантов высших учебных заведений МВД" (автори – Гнатенко Е., Кацаваленко А., листопад 2008).

Харківським національним університетом внутрішніх справ підготовлений сценарій навчального фільму з розвитку професійно важливих якостей і навичок дільничних інспекторів міліції на тему: "Сімейні конфлікти: розбір, подолання, профілактика" та розроблений проект методичних рекомендацій з професійно-психологічної підготовки дільничних інспекторів міліції, які включають формування та розвиток навичок протидії насильству щодо жінок і чоловіків, забезпечення гендерної рівності при виконанні службових обов’язків.

У газеті Запорізького юридичного інституту ДДУВС "Закон і право" започатковано рубрику систематичного публікування матеріалів, спрямованих проти насильства і гендерної дискримінації.

Управлінням моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС підготовлено до друку науково-практичне видання «Жінки в органах внутрішніх справ України», в якій висвітлюються актуальні питання формування та впровадження гендерної політики в Україні, роль та участь жінок в діяльності ОВС України та деяких інших країн, положення міжнародних та національних документів у сфері забезпечення гендерної рівності та прав жінок. Брошура буде надрукована за фінансової підтримки Програми рівних можливостей ООН.

Матеріали щодо забезпечення гендерної рівності в органах внутрішніх справ розміщуються на офіційному сайті МВС України (www.mvs.gov.ua), в т.ч. в розділі «Права людини», а також на сайті Управління моніторингу дотримання прав людини (www.umdpl.info).

Створення Управління моніторингу дотримання прав людини в органах внутрішніх справ та діяльність робочої групи з гендерних питань.

18 січня 2008 року наказом Міністра внутрішніх справ № 15 було створено Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ). Згідно з положенням про Управління (затверджено наказом №197 від 14.04.2008 р.) серед основних напрямків діяльності УМДПЛ – моніторинг діяльності органів внутрішніх справ у сфері попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми, забезпечення прав неповнолітніх.

На виконання рішення Громадської ради при МВС України № 8 від 24.01.2008, згідно з пропозицією Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.04.2007 № 5.2/3876 та відповідно до Плану заходів МВС з реалізації завдань, визначених Державною програмою з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року при МВС України створено робочу групу з впровадження гендерних підходів у складі 10 осіб – фахівців МВС України, вищих навчальних закладів МВС та громадських організацій (Розпорядження № 105 від 6 лютого 2008 р.).

18-20 лютого 2008 року відбулася робоча зустріч членів робочої групи з метою розроблення відомчої концепції Програми забезпечення гендерної рівності в ОВС України.

Згідно з концепцією Програми забезпечення гендерної рівності в ОВС України, розробленою робочою групою з впровадження гендерних підходів при з впровадження гендерних підходів при МВС України, Управлінням моніторингу дотримання прав людини в ОВС Апарату Міністра розроблено проект Програми забезпечення гендерної рівності в ОВС України на період до 2011 року. Програма забезпечення гендерної рівності в OВС України на період до 2011 року ухвалена на засіданні Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини 12 червня 2008 року (Протокол №9).

Співпраця з міжнародними організаціями, участь у національних та міжнародних заходах з питань гендерної рівності.

В рамках співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» прийнято участь та представлено досвід України у сфері протидії насильству в сім’ї на міжнародній конференції з питань протидії насильству в сім’ї у м. Софія, Болгарія (12-14 лютого 2008 року).

Фахівець Міністерства взяла участь у Глобальному Форумі проти торгівлі людьми, що відбувся у Відні, Австрія, 14-16 лютого 2008 р.

У квітні 2008 р. представники МВС у складі української делегації взяли участь у засіданні Комітету ООН по боротьбі з організованою злочинністю та наркотиками на тему протидії гендерному насильству (Відень, Австрія, 13-18 квітня 2008 р.).

У рамках співпраці з Фондом Ганса Зайделя в Україні з 15 по 19 березня 2008 року прийнято участь у міжнародній конференції на тему: ”Насильство в сім’ї: виявлення, попередження, кримінальне переслідування” в Інституті підвищення кваліфікації Баварської поліції в м. Айнрінгу.

В рамках співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні у червні 2008 року представники МВС - члени робочої групи з впровадження гендерних підходів здійснили робочий візит до Королівства Швеція з метою вивчення досвіду роботи державних органів Швеції, у тому числі поліції, щодо планування та здійснення державної ґендерної політики.

25 червня 2008 року в Абхазії Поліцейська Місія ООН в Грузії (UNOMIG) спільно з працівниками МВС України та Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда - Україна” організувала та провела тренінг: «Насильство в сім‘ї: попередження та допомога потерпілим». Тренінг було проведено для представників міліції, прокуратури, судової гілки влади, вчителів, представників громадських організацій Грузії.

В рамках співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» у вересні 2008 року фахівця УМДПЛ було запрошено до участі у семінарі щодо проблеми отримання компенсацій потерпілими від торгівлі людьми (Берлін, Німеччина).

За ініціативи Координатора проектів ОБСЄ в Україні, у м. Відень (Австрія), з 25 по 31 жовтня 2008 року проходив інтерактивний тренінг з протидії насильству в сім’ї. Для участі в цьому заході були запрошені представники Міністерства внутрішніх справ України та Грузії, а також представники вищих навчальних закладів системи МВС (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Запорізький юридичний інститут ДДУВС, Івано-Франківський юридичний інститут ЛьвДУВС).

За запрошенням Державного департаменту Сполучених Штатів Америки прийнято участь у програмі „Досвід США у боротьбі з проявами домашнього насильства” у період з 29.11.2008 по 20.12.2008.